Moitas grazas por participar no PENIA!As túas respostas axudarannos a mellorar.Recorda que podes descargar esta aplicación para instalala no teu ordenador sen necesidade de conectarte a internet ou, se o prefires, en versión PDF.

ENQUISA 1

Idade:

DE 6 A 8 ANOS

DE 9 A 12 ANOS

DE 13 A 16 ANOS

DE 16 A 18 ANOS

MAIOR DE IDADE


Xénero:

FEMININO

MASCULINO


Localidade:


Provincia:


Pertences a algunha asociación, colectivo ou grupo? Dinos cal:

1. Como encontraches esta páxina?

FIXEN CLIC NUN BANNER

RECOMENDOUMA UN/UNHA PROFESOR/A

RECOMENDOUMA UN/UNHA MONITOR/A

RECOMENDOUMA UN/UNHA AMIGO/A

VINA NUN BLOG

ENCONTREINA POR CASUALIDADE


2. Tes conexión a internet na casa?

SI

NON


3. Liches antes algún libro do tipo "Escolle a túa propia aventura"?

SI

NON


4. Sabes que é o PENIA?

SI

NON


ENQUISA 2

Idade:

DE 6 A 8 ANOS

DE 9 A 12 ANOS

DE 13 A 16 ANOS

DE 16 A 18 ANOS

MAIOR DE IDADE


Xénero:

FEMININO

MASCULINO


Localidade:


Provincia:


Pertences a algunha asociación, colectivo ou grupo? Dinos cal:

1. Por onde vas na historia?

EPISODIO 1

EPISODIO 2

EPISODIO 3

XA REMATEI


2. Con que personaxe te identificas máis?
Por que?


3. Chegaches a algún final inesperado?

SI

NON


4. Seguro que xa apareceu algunha pista...
Resúltanche doadas de seguir?

SI

NON


5. Estache a parecer unha boa historia?

SI

BASTANTE

POUCO

NON


6. Aconteceuche algunha vez algo parecido ao que sae na novela? Cóntanos que é o que foi.


ENQUISA 3

Idade:

DE 6 A 8 ANOS

DE 9 A 12 ANOS

DE 13 A 16 ANOS

DE 16 A 18 ANOS

MAIOR DE IDADE


Xénero:

FEMININO

MASCULINO


Localidade:


Provincia:


Pertences a algunha asociación, colectivo ou grupo? Dinos cal:

1. Pareceuche unha historia interesante?

MOITO

BASTANTE

POUCO

NADA


2. Que parte da aventura che gustou máis?


3. E cal che gustou menos?

4. Que pista de todas as que chegaron ao grupo na busca do PENIA che parece máis importante?

Pista 1: Promover o coñecemento da sociedade sobre a infancia e a adolescencia

Pista 2: Políticas de apoio familiar e conciliación laboral

Pista 3: Protección fronte aos medios de comunicación e internet

Pista 4: Protección en situacións de risco e exclusión social

Pista 5: Prevención de situacións de conflito e rehabilitación

Pista 6: Educación integral e de calidade

Pista 7: Saúde integral, atención médica e prevención

Pista 8: Participación activa da infancia e da adolescencia


5. Por que?


6. Hai algunha pista do PENIA que che parece que debería coñecerse máis?


7. E algunha á que se lle faga pouco caso?


8. Para que cres que serve un documento coma o PENIA?


9. Gustaríache seguir coñecendo o PENIA?
Por que?


10. Que se che ocorre que se podería facer para que o PENIA sexa máis coñecido?


Por último, pedímosche que nos poñas unha clasificación xeral, do 1 ao 10, nos seguintes puntos (onde 1 é a nota máis baixa e 10 a máis alta):


Coñeciches mellor o Plan estratéxico nacional da infancia e da adolescencia (PENIA)?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


A aventura do PENIA pareceuche unha historia interesante?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10